Wybrane projekty

Budowa budynku handlowo-usługowego z częścią administracyjną w Myśliborzu  kubatura 2170m3

Budowa budynku mieszkalnego typu socjalnego w Dębnie przy ul. Chrobrego kubatura 5289 m3

Dom Jednorodzinny w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa 366m2, kubatura 1200m3

Wykonanie ekologicznych ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie terenu,     Myślibórz 1200m2

Roboty drogowe obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Pol-bruk przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu  o pow. 811,00m²

Wykonanie nawierzchni dróg, parkingów, chodników  kostka betonowa typu Pol-bruk: ilości 1320m², zagospodarowanie terenu  pow. 900m² przy Urzędzie Skarbowym w Myśliborzu

Wykonanie nawierzchni dróg, parkingów z kostki betonowej   Pol-bruk w ilości 250m² przy budynku ZUS w Myśliborzu

Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym typu socjalnego w Dębnie przy ul.Chrobrego. Kostka Pol-bruk: 1900 m2 Zieleń: drzewa-krzewy 6000 m2

Roboty obejmujące wykonanie nawierzchni dróg, parkingów z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr1 w Dębnie

Wykonanie nawierzchni dróg, parkingów, chodników z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu,419m2  przy Sali Sportowej w Barlinku

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2117Z,   w miejscowości Myśliborzyce, pow. 683m² z kostki typu Pol-bruk

Przebudowa dróg gruntowych w gminie Myślibórz na nawierzchnie z tłucznia  4 km

Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej  nr 1 w Dębnie

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2155Z, ul.Św. Bonifacego w Barlinku,  pow. 365m² z kostki typu Pol-bruk

Remont ul. Wiejskiej , Słonecznej w Nowym Warpnie pow. 7500 m2                    kostka typu pol-bruk

Text Box: Skontaktuj się z nami:
Tel.: 0 95 747 5176
Tel. kom. 602 457 295
Faks: 0 95 747 5176
E-mail: phusanbud@wp.pl